جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

رویدادهای خبری
اعتراض به اختلاط و کشف حجاب در کتابخانه ملی ایران

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب همه دستگاه ها و مسئولین دولتی موظف به اجرا و نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان های دولتی و عمومی هستند که علیرغم تفکیک فضای کاری خانم­ها و آقایان، نسبت به رعایت قوانین حجاب و عفاف در حوزه مسولیت خود اهتمام ورزند.

در فضای مطالعه کتابخانه ملی ایران سالها با تفکیک زنان از مردان فضایی آرام و با تمرکز ذهنی برای دختران و پسرانی بود که جهت مطالعه خصوصاً برای انجام پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا به آنجا مراجعه کرده و ساعت­ها به مطالعه می­پرداختند. ولی مدتی است که با ریاست خانم دکتر اشرف بروجردی بر کتابخانه ملی ایران، سالن مطالعه دختران و پسران مختلط شده و برخی دختران با پوشش­های نامناسب و گاهی با کشف حجاب در مقابل دید پسران مانع تمرکز ذهنی آنان شده و علاوه بر نقض قانون، فضای علمی آنجا را نیز مخدوش ساخته­اند. مدیران مجموعه هم نسبت به این نوع قانون شکنی بی­توجه بوده و تذکری نمی­دهند. در نظام جمهوری اسلامی مسئولین موظف به حفظ و اجرای قوانین هستند. بدیهی است قانون شکن مجرم محسوب شده و مسئولینی که طبق قانون موظف به اجرا و نظارت بر اجرای قانون هستند نیز در صورت وجود تخلف در حیطه مسئولیتی شان قانون شکن محسوب می شوند.

این حرمت شکنی عدول از فرامین اسلامی بوده و موجب شکستن مرزهای اعتقادی و قانونی کشور هم هست که پس از گذشت 4 دهه مبارزه با استکبار جهانی و حضوری متعهدانه و مجاهدانه در صحنه اجتماعی غیر قابل تحمل و اغماض است.

به راستی خانم دکتر اشرف بروجردی برای مختلط ساختن فضای علمی کتابخانه ملی چه توجیهی دارند؟ عکس مذکور (در اواخر بهمن 1397) از سالن مطالعه مختلط این کتابخانه در حالی که دختری کشف حجاب کرده و روبروی او پسری نشسته است نمونه­ای از این اقدام است.