جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

رویدادهای خبری
گل به خودی مسیح علینژاد در تجدید پیمان با آرمان های سیا

اپوزیسیون خارج نشین هر روز به طریقی خیانت خود را به ملت ایران نشان می‌دهند. درحالی که آمریکا از برجام خارج شد و علیه ایران تحریم‌های لغو شده را دوباره اعمال کرد و از تعهدات خود در برابر یک قرارداد بین المللی خارج شد، برخی که ادعای میهن دوستی دارند به دیدار «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور که پیشتر رئیس سازمان سیا بود رفتند.
«مسیح علینژاد» که پیشتر با «رضا ربع پهلوی» دیدار و همپیمان شده بود اینبار گل به خودی دیگری زد و به دیدار وزیر خارجه دولت ترامپ رفت. دولتی که نشان داده خصمانه ترین و ضدایرانی ترین مواضع علیه کشورمان دارد. حالا اپوزیسیون مهمان ضدایرانی ترین دولت آمریکا در کاخ سفید شده است. البته این موضوعی نیست که چندان عجیب و قریب باشد؛ چراکه در اوائل روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید بود که ۳۰ تن از اعضای ضدانقلاب در این کشور در نامه ای از رئیس جدید کاخ سفید خواستند که تحریم های جدیدی را علیه ایرانیان برای فشار بیشتر بر آنان اعمال کند تا بلکه آمریکا و اپوزیسیون خارج نشین را به اهداف شان نزدیک کند.
اما از آن جایی که دین فروشی به وطن فروشی گرایش پیدا می کند «مسیح علینژاد» در دیداری خائنانه با وزیر خارجه آمریکا نشان داد که چه در چنته دارد. حالا اگر وی با سرکرده منافقین دیدار کند و در آغوش «مریم رجوی» جای گیرد نیز جای تعجب نیست. البته ضدانقلاب ضدانقلاب است و منافق و اپوزیسیون و سلطنت طلب ندارد و تجربه نشان داده که دست همه این گروه ها در یک دست و حلقه واصله آنها سازمان سیا و موساد است.
نکته مهم درباره اپوزیسیون که هر بار طشت رسوایی شان با صدای بلندتری از بام می افتد این است که در عناد ورزی به این آب و خاک آنقدر ناشی هستند و غیرعقلانی عمل می کنند که دیگر نیازی نیست که تا رسانه ها ماهیت واقعی آنان را به مردم نشان دهند بلکه خودشان با همین ناشی گری خویش را رسوای عالم و آدم می کنند.
جالب اینجاست هموطنانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند نیز با این افراد ارتباط خوبی برقرار نکرده اند و تنها سرویس‌های بیگانه و رسانه‌های ضدانقلاب به آنها بال و پر می دهند اما هر چقدر بیشتر این رسانه‌ها این افراد را بالاتر می برند سقوط آزاد تراژیک تر و زودتری نصیب آنان می شود. چندی پیش بود که شبکه من و تو در یک برنامه تلویزیونی که شکل یک نظرسنجی داشت از برخی از ایرانیان خارج نشین خواست تا درباره صداقت گفتار و رفتار علینژاد نظر بدهند که جالب اینجاست برخی از این افراد انزجار خود را از وی ابراز داشتند و او را فردی با واکنش عصبی بالا و متناقض توصیف کردند.
کسی که از یک طرف سعی دارد آزادی کاذبی را مانند آزادی غربی و به تقلید کورکورانه از غرب به جوانان ایرانی تحمیل کند چنان خائنانه اقدام می کند که بعد از چندی در کنار کسی قرار می گیرد که ایران را تحریم و سعی دارد به ملت ایران ضربه وارد کند تا به اهداف خود با تحریم ها برسد. تصویر مسیح علینژاد و پمپئو در کنار هم تنها یک عکس نیست و نشان می دهند که آنهایی که به فکر کوچک کردن سفره مردم ایران هستند کشیدن حجاب از سر زن ایرانی را نیز در سر می پروانند.