جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

مهم ترین عناوین خبری
محمد مهدی عبدخدایی: رضاشاه به شیوه آتاتورک به چادر زن ها هجوم برد

برخی از شایعات حاکی از آناند که اختلاف بین پاکروان و اسدی، فاجعه مسجد گوهرشاد را رقم زده است. شاید هم هر کدام میخواستند با انجام این کار بهنوعی خوش

نودونهمین بولتن تخصصی جبهه فرهنگی حجاب و عفاف
مستوره فیلمی با موضوع کشف حجاب
شکوفایی ورزش بانوان بعد از انقلاب اسلامی
ابتکار: اگر 13 سال برای ازدواج خوب است پس برای رای دادن هم خوب است
فراخوان جایزه مردمی گوهرشاد و مروه شربینی
دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف تأکید کرد: لزوم رصد هوشمندانه پازل نامرئی براندازی نظام اسلامی

متأسفانه در نظام ورزشی ایران موضوع نادرستی با عنوان داوری مردان برای زنان و بلعکس درحال شکل گیری و ترویج است که بر اساس دلایل عقلی صدها خلاف شرع آشکار در حین این مسئله صورت می گیرد

پاسخ مستند دکتر زاکانی به محسن هاشمی: افراطی گری هاشمی در تبعید زنان بد حجاب به اردوگاه کار اجباری
پاسخ مستند دکتر زاکانی به محسن هاشمی: افراطی گری هاشمی در تبعید زنان بد حجاب به اردوگاه کار اجباری
در گفتگو با کارشناس امور تربیتی مطرح شد: خلأ معنوی عامل برخی از کج روی هاست

متأسفانه در میان قشری از بچه­های مذهبی به دلیل عدم درک درست در خصوص موضوع توسل، فهمی ناقص و ناصحیح پیدا شده است