جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

اعضای جبهه

اعضای جبهه...

جستجو بر اساس
هیئت سفیران نجابت

سفیران نجابت ، گروه تبلیغی ترویجی ، مراسمات همایش ها و نمایشگاه های تخصصی حجاب و عفاف

حوزه علمیه خواهران فاطمیه

فعالیت های تبلیغی و ترویجی و برنامه های اموزشی و اعزام مبلغ به دانشگاهها

کارگروه حجاب و عفاف قرارگاه کرماتشاه

کارگروه حجاب و عفاف قرارگاه کرمانشاه عملیات های استانی در حوزه حجاب و عفاف

موسسه ترنم نور وحی

تولید و توزیع و فروشگاههای حجاب و آموزش

کانون تبلیغی ثنا

کارهای آموزشی و اجرایی در حوزه حجاب و عفاف و چند مغازه دارند

موسسه فرهنگی قران و عترت اعجاز القرآن

دوره های آموزشی و ترویجی ، تخصصی قران و یه سری برنامه های حجاب و عفاف دارد