جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

اعضای جبهه

اعضای جبهه...

جستجو بر اساس
موسسه زاگرس

طراحی و دوخت پوشاک اسلامی ایرانی

کانون طراحی لباس حریر

طراحی و دوخت پوشاک اسلامی ایرانی

موسسه فرهنگی راه روشن

فعالیت های فرهنگی تربیتی تبلیغی

کانون شهید دستغیب

فعالیت های تبلیغی تربیتی نمایشگاهی

کانون فرهنگی حوراء

فعالیت های فرهنگی تربیتی پژوهشی

کانون فرهنگی حریم ریحانه

سبک زندگی-تولید محتوا- سیر نمایشگاهی

کانون اسلامی خواهران ، موسسه شهید محراب آیت الله مدنی

برگزاری نشست تخصصی حجاب و عفاف، اهدای بسته فرهنگی در سطح شهر، برگزاری مسابقه با موضوع حجاب در سطح کشور

کانون اندیشه راه بر

دوره آموزشی اهمیت ظواهر و شعائر، مسابقه کتاب واجب فراموش شده، دوره آموزشی تذکر لسانی در حجاب، تالیف کتاب نقش شعائر....، پاسخ به شبهات برخورد قانونی حجاب در دانشگاه ها، پژوهش در حوزه حجاب و آثار اجتماعی و عوامل